Slušovické noviny

 

 

Redakční rada: Ing. Jan Fenyk, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová
Grafická úprava, zlom RENO Zlín, tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků.
REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ.

Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

Rada města schválila poplatky za inzerci ve Slušovických novinách:

  • formát A4 – 2000 Kč bez DPH
  • formát A5 – 1000 Kč bez DPH
  • formát A6 a menší – 500 Kč bez DPH

Kontakt : sekretariat@slusovice.cz

Rok 2019
Slušovické noviny – č. 1/2019
Slušovické noviny – č. 2/2019
Slušovické noviny – č. 3/2019
Slušovické noviny – č. 4/2019

Rok 2018
Slušovické noviny – č. 1/2018
Slušovické noviny – č. 2/2018
Slušovické noviny – č. 3/2018

Rok 2017
Slušovické noviny – č. 1/2017
Slušovické noviny – č. 2/2017
Slušovické noviny – č. 3/2017
Slušovické noviny – č. 4/2017

Rok 2016 
Slušovické noviny – č. 1/2016
Slušovické noviny – č. 2/2016
Slušovické noviny – č. 3/2016
Slušovické noviny – č. 4/2016

Rok 2015
Slušovické noviny – č. 1/2015
Slušovické noviny – č. 2/2015
Slušovické noviny – č. 3/2015
Slušovické noviny – č. 4/2015

Rok 2014
Slušovické noviny  – č. 1/2014
Slušovické noviny – č. 2/2014
Slušovické noviny – č. 3/2014

Rok 2013
Slušovické noviny – č. 1/2013
Slušovické noviny – č. 2/2013
Slušovické noviny – č. 3/2013
Slušovické noviny – č. 4/2013

Rok 2012
Slušovické noviny – č. 1/2012
Slušovické noviny – č. 2/2012
Slušovické noviny – č. 3/2012
Slušovické noviny – č. 4/2012


Rok 2011
Slušovické noviny – č. 1/2011
Slušovické noviny – č. 2/2011
Slušovické noviny – č. 3/2011
Slušovické noviny – č. 4/2011

Rok 2010
Slušovické noviny – č. 1/2010
Slušovické noviny – č. 2/2010
Slušovické noviny – č. 3-4/2010
Slušovické noviny – č. 5-6/2010
Slušovické noviny – č. 7-8/2010
Slušovické noviny – č. 9-10/2010
Slušovické noviny – č. 11-12/2010

Rok 2009
Slušovické noviny – č. 1/2009
Slušovické noviny – č. 2/2009
Slušovické noviny – č. 3/2009
Slušovické noviny – č. 4/2009
Slušovické noviny – č. 5/2009
Slušovické noviny – č. 6/2009
Slušovické noviny – č. 7-8/2009
Slušovické noviny – č. 9/2009
Slušovické noviny – č. 10/2009
Slušovické noviny – č. 11/2009
Slušovické noviny – č. 12/2009

Rok 2008
Slušovické noviny – číslo 1/2008
Slušovické noviny – číslo 2/2008

Slušovické noviny – číslo 3/2008
Slušovické noviny – číslo 4/2008
Slušovické noviny – číslo 5/2008
Slušovické noviny – číslo 6/2008
Slušovické noviny – číslo 7-8/2008
Slušovické noviny – číslo 9/2008
Slušovické noviny – číslo 10/2008
Slušovické noviny – číslo 11/2008
Slušovické noviny – číslo 12/2008

Rok 2007

Slušovické noviny – číslo 1/2007
Slušovické noviny – číslo 2/2007
Slušovické noviny – číslo 3/2007
Slušovické noviny – číslo 4/2007
Slušovické noviny – číslo 5/2007
Slušovické noviny – číslo 6/2007
Slušovické noviny – číslo 7-8/2007
Slušovické noviny – číslo 9/2007
Slušovické noviny – číslo 10/2007
Slušovické noviny – číslo 11/2007
Slušovické noviny – číslo 12/2007

Rok 2006

Slušovické noviny – číslo 1/2006
Slušovické noviny – číslo 2/2006
Slušovické noviny – číslo 3/2006
Slušovické noviny – číslo 4/2006
Slušovické noviny – číslo 5/2006
Slušovické noviny – číslo 6/2006
Slušovické noviny – číslo 7/2006
Slušovické noviny – číslo 8-9/2006
Slušovické noviny – číslo 10/2006
Slušovické noviny – číslo 11-12/2006

Rok 2005

Slušovické noviny – číslo 1/2005
Slušovické noviny – číslo 2/2005
Slušovické noviny – číslo 3/2005
Slušovické noviny – číslo 4/2005
Slušovické noviny – číslo 5/2005
Slušovické noviny – číslo 6/2005
Slušovické noviny – číslo 7/2005
Slušovické noviny – číslo 8/2005
Slušovické noviny – číslo 9/2005

 

Komentáře nejsou povoleny.