Finanční podpora, dotace

Finanční podpora a dotace budou poskytovány na základě řádně vyplněné žádosti

„Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Slušovice
Dokument v pdf

Tuto žádost je třeba zaslat poštou na adresu města Slušovice nebo odevzdat osobně paní Holíkové – matrika a evidence obyvatel –  v přízemí budovy městského úřadu.

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory a dotace přísluší v částce do 50 000 Kč radě města a nad 50 000 Kč zastupitelstvu města. Schválení výše dotace v orgánech města bude ve znění veřejnoprávní smlouvy, která bude následně po schválení předložena k podpisu žadateli. Veřejnoprávní smlouvy nad 50 000 Kč budou po dobu tří let zveřejněny na elektronické úřední desce webových stránek města Slušovice.

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě předloženého vyúčtování

„Finanční vypořádání (vyúčtování) dotace poskytnuté z rozpočtu Města Slušovice“
Dokument v pdf

včetně všech požadovaných příloh a dokumentů stanovených ve smlouvě.

Komentáře nejsou povoleny.