Organizační struktura

Ing. Petr Hradecký
starosta města
tel. 577 983 344, e-mail: starosta@slusovice.cz

 

Ing. Jan Fenyk
místostarosta
tel. 577 983 344, e-mail: mistostarosta@slusovice.cz

 

Hana Hlaváčová
asistentka starosty města
tel. 577 983 344, e-mail: mesto@slusovice.cz

 

Ing. Jana Sousedíková
ekonomka města
tel. 577 983 344, e-mail: ekonom@slusovice.cz

 

Matúš Huťťa
správce majetku města
tel. 577 983 344,  731 176 150, e-mail: hutta@slusovice.cz

 

Matrika a evidence obyvatel

Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel,  Czech Point (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
tel. 577 981 376, 577 983 652,   e-mail: matrika@slusovice.cz
V době nepřítomnosti zastupuje v úřední dny dílčím způsobem Hana Hlaváčová.

 

 

Stavební úřad

Alena Kuličková
vedoucí
tel. 577 981 141, e-mail: stavebni@slusovice.cz

Ivana Hynčicová
referentka
tel. 577 981 141, e-mail: hyncicova@slusovice.cz

Jaroslav Černý

referent
tel. 577 981 141, e-mail: cerny@slusovice.cz

Marie Boršická
administrativní pracovnice – povolení kácení stromů,  Czech Point – výpis z katastru nemovitostí
tel. 577 981 141, e-mail: borsicka@slusovice.cz

 

Sportovní hala 

Vlastimil Žáček
správce haly
tel. 731 169 579

 

 

Komentáře nejsou povoleny.