Telefonní seznam

Kontakty:

Starosta města
Ing. Petr Hradecký
577 983 344, email: starosta@slusovice.cz

Místostarosta
Ing. Jan Fenyk
577 983 344, e-mail: mistostarosta@slusovice.cz

Sekretariát starosty
Hana Hlaváčová
577 983 344, e-mail: mesto@slusovice.cz

Ekonomka úřadu
Ing. Jana Sousedíková
577 983 344, e-mail: ekonom@slusovice.cz

Matrika a evidence obyvatel
Jarmila Holíková
577 981 376, 577 983 652, e-mail: matrika@slusovice.cz

Správa majetku města
Matúš Huťťa
577 983 344,  e-mail: hutta@slusovice.cz

Stavební úřad
Alena Kuličková – vedoucí, e-mail: stavebni@slusovice.cz
Ivana Hynčicová – odborná referentka, email: hyncicova@slusovice.cz
Jaroslav Černý – odborný referent, email: cerny@slusovice.cz
Marie Boršická – administrativní pracovnice, e-mail: borsicka@slusovice.cz
577 981 141

Služby města Slušovice (komunální služby)
Jaroslav Válek – ředitel, e-mail: vak@slusovice.cz
Hana Škrabanová – účetní, e-mail: sluzbymesta@slusovice.cz
Marie Zavřelová – administrativní pracovnice, pokladna, e-mail: komunal@slusovice.cz
577 983 379

Sportovní hala
Vlastimil Žáček
731 169 579

Sokolovna
správce sokolovny
Zdeňka Manďáková
777 850 491, e-mail: spravce.sokolovna@slusovice.cz

Rezervace sokolovny
Martina Semelová
575 570 637, 777 850 498, e-mail: rezervace.sokolovna@slusovice.cz

Městská knihovna 
Jana Kapustová – vedoucí knihovny
Martina Semelová – knihovnice
575 570 636, e-mail: knihovna.slusovice@cmail.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Renata Štachová
774 420 755, e-mail: renata.bednarova@sms-sluzby.cz

E-mail
mesto@slusovice.cz

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     8,00 – 11,00 hodin     12,00 – 17,00 hodin

Středa:      8,00 – 11,00 hodin    12,00 – 17,00 hodin

V neúřední dny nelze v případě nepřítomnosti příslušného pracovníka nárokovat vyřízení záležitostí.

Komentáře nejsou povoleny.