Žádost o kácení stromů

Žadatel vyplní žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou obdrží na MěÚ. K žádosti je nutné doložení:

  • vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (výpis z Knihy nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva se souhlasem vlastníka apod)
  • situačního nákresu stromů nebo keřů určených pro kácení.

Vyřizuje: Marie Boršická

Komentáře nejsou povoleny.