Vystavení úmrtního listu

Pozůstalí členové rodiny se dostaví na matriku za účelem vystavení úmrtního listu, pokud k úmrtí příbuzného  došlo v obcích: Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice a Veselá.

Úmrtní list zemřelého lze vystavit i po doručení potřebných dokladů prostřednictvím pohřební služby, popř. zaslání poštou. Potřebné doklady k vystavení úmrtního listu: občanský průkaz  zemřelého, rodný nebo oddací list zemřelého, občanský průkaz pozůstalé manželky popř. pozůstalého manžela, občanský průkaz zařizovatele pohřbu.

Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí správní poplatek.
Za vydání druhopisu úmrtního listu se platí správní poplatek 100 Kč.

Vyřizuje : Jarmila Holíková

Komentáře nejsou povoleny.