Výherní hrací přístroje

Povolení k provozu výherních hracích přístrojů

Pro vydání rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího přístroje je třeba doložit:

  • kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • výpis z trestního rejstříku jednatele společnosti
  • herní plán pro jednotlivé druhy přístrojů, včetně roku výroby
  • osvědčení státní zkušebny
  • určení odpovědné osoby (správce) – kopie čestného prohlášení
  • kopie výpisu společnosti provádějící servis VHP
  • kopie potvrzení o složení jistoty

Vyřizuje : Hana Hlaváčová

Komentáře nejsou povoleny.