Současnost

SLUŠOVICE – současnost

nadmořská výška: 275m, počet obyvatel: cca 3 000

První zachovaná písemná zmínka o Slušovicích pochází z roku 1261. V roce 1996 byly Slušovice jmenovány městem, čímž se staly ve své době nejmladším a zároveň nejmenším městem zlínského regionu. Dominantou města a současně jeho jedinou významnou historickou památkou je farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, který byl postaven na začátku 19. století. Každoročně je pořádáno  několik dostihových dnů v dostihovém areálu, který je největším areálem s klopenou dráhou na území Moravy.  Uvnitř dostihové dráhy je v  provozu udržované devíti jamkové golfové hřiště. Na kopci Bílá Hlína se nachází letiště, které je dnes převážně využíváno pro provoz ultralehkých letadel.  V posledních letech byly kompletně zmodernizovány budovy základní a mateřské školy. Bylo vybudováno také několik dětských hřišť a celkově zmodernizována infrastruktura obce – kanalizace včetně čističky odpadních vod, místní komunikace a chodníků. Zdravotní péče ve Slušovicích je zajišťována privátními lékaři, jak praktickými, tak odbornými. Tím je zajištěna zdravotní péče pro celý slušovický region. Ve Slušovicích je provozována i privátní veterinární ordinace. Rekonstrukcí bývalé sokolovny vzniklo nové moderní zázemí pro spolkovou a kulturní činnost ve městě. Součástí tohoto objektu je nová městská knihovna.  V roce 2014 město zahájilo provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež, které je využíváno v odpoledních hodinách po ukončení výuky základní školy. Ve Slušovicích je bohatá sportovní, zájmová a společenská činnost. Ve sportu je nejvýznamnější fotbalový klub, v zájmové oblasti Sbor dobrovolných hasičů. V průběhu roku je organizována řada akcí jako jarmarky, koncerty,  výstava drobného zvířectva či rally soutěže, které nabízí občanům města i nejbližšího okolí náplň volného času. Slušovice jsou zároveň vstupní branou do Vizovických a Hostýnských vrchů, které nabízejí řadu výletů a turistických nebo cykloturistických tras do kouzelné přírody.

Komentáře nejsou povoleny.