Žádost o odběr vody z městského vodovodu

Postup při žádosti k odběru vody z městského vodovodu a odvádění odpadních vod do městské kanalizace:

Žadatel připojované nemovitosti si osobně vyzvedne „Přihlášku k odběru vody a odvádění odpadních vod“ na Komunálních službách MěÚ, předloží aktuální katastrální snímek (situaci) připojované nemovitosti, s pracovníkem MěÚ projedná podmínky a způsob provedení přípojky (výkopové práce, montáž, připojení vodoměru, zařazení do evidence apod.)

Podmínkou realizace přípojky je dosažitelnost vodovodu nebo kanalizace k připojované nemovitosti.

Vyřizuje : Jaroslav Válek

Komentáře nejsou povoleny.