Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie listiny)

U vidimace žadatel neprokazuje svou totožnost, předloží originál listiny, popř. ověř. kopii, stejnopis, prvopis). Kopii listiny lze provést i na místě. Po provedení zápisu do ověřovací knihy a zaplacení správ. poplatku – za každou i započatou stranu – 30,- Kč (z.č.634/2004 Sb.) úředník provede vidimaci.

Vyřizuje : Jarmila Holíková

Komentáře nejsou povoleny.