Legalizace (ověření pravosti podpisu)

U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován. Žadatel se dostaví osobně a předloží doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále listinu, kde má být ověřen podpis.

Po zaplacení správního poplatku  30 Kč za ověření 1 podpisu (z.č. 634/2004 Sb. o správ. poplatcích ve znění pozdějších předpisů) a po podepsaní na listinu a do ověřovací knihy bude provedena legalizaci.

Vyřizuje: Jarmila Holíková

Komentáře nejsou povoleny.