Složení rady

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, které volí zastupitelstvo města ze svých řad.
Rada se schází dle možností jedenkrát za čtrnáct dní a její jednání jsou neveřejná.

Ing. Petr Hradecký, starosta města

Ing. Jan Fenyk, místostarosta

Mgr. Jindřich Elšík

Milan Kališ

Mgr. Rostislav Šarman

 

 

Komentáře nejsou povoleny.